Za soulož je právní praxí považován kontakt mužských a ženských pohlavních orgánů, přičemž nezáleží na intenzitě spojení či proniknutí. Za obdobný pohlavní styk považuje právní praxe ostatní formy pronikání do intimní (sexuální) sféry znásilňované os

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále. ... pak se změním v ženu úplně a jsem donucen mít s nimi pohlavní styk. ... Setkání s mojí mrtvou matkou.

Naopak naprosto nesouhlasím s vrozenou sexuální orientací. Nemůžu to sice vědecky zcela popřít, ale jsem z pozorované praxe přesvědčen, že NEJMÉNĚ část homosexuálů vzniká rodinnými poměry, vztahem mezi otcem a matkou, prostě výchovou, a následně pak

Pohlavní identita 43 Seznamování 44 Konfliktní vztah 46 Rozchod 47 Sexuální soužití 48 Gravidita 50 Úmrtí partnera 51 Závěr 54 Statistika – data z Linky bezpečí 54 Literatura 61. děti a jejich problémy šikana

Mezi tím, se Vilémovi podařilo pec postavit, ale topit se ještě nedalo. Musí se dva tři dny počkat, dokud nevyschne. Nějaké peníze mu zbyly, ještě že všechno neutratil, vytáhl z kůlny staré kolo ještě po Bartošovi, a zajel do města koupit vařič, aby

Pot a s ním spojený zápach mohou být kromě stresových situací a fyzické námahy také známkou nějakého zdravotního problému. Může jít například o některá neurologická onemocnění, o cukrovku, poruchy štítné žlázy nebo může být příčinou jejich zvýšené in

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a šířit

Naopak, mohou veřejnost zmást představou, že zde poslanci dovedou zorganizovat zdravotně nezávadnou, a tedy i jaksi ´mravnější´ prostituci. My bychom ale měli dokázat muže vychovávat k tomu, že pohlavní styk za peníze je věcí nebezpečnou a pramálo mr

Psychická vazba mezi matkou a dítětem (včetně možnosti intenzivní haptické, vizuální, hlasové a další komunikace). Optimální výživa jak po výživové, tak po hygienické stránce. Zlepšuje imunitu dítěte (prevence infekčních onemocnění). Podporuje dlouho

Náš hrdina Transki z knihy Jany White Legenda o Transkim má opět ve své poradně párek svých známých klientů: Byla to ona exhibicionistická dvojice, která se neobyčejně vyžívala v tom, že dělala hanbárny na veřejných místech, nejlépe tam, kde by je mo