PDF k vytištění (9str. A4) Případ „Liškutín“ Karel Veliký Brněnský literární kritik o Novém Německu V roce 1934 uveřejnil student bohemistiky a germanistiky Ivo Liškutín, stipendista na univerzitách v Berlíně a Heidelbergu a český nacionalista, v čas

Alfred Rosenberg? Alfred Rosenberg se narodil 12. ledna 1893 do protestantsko-liberální rodiny v estonském Revalu (dnešní Tallinn), který byl od roku 1346 po dvě stě let državou řádu Německých rytířů a později se stal jedním z měst Hansy. Jako kluk

Eigruberovi bylo během jedné návštěvy Adolfa Hitlera v Linci roku 1943 slíbeno, že "über eine eventuelle Zuteilung von Budweis zum Gau Oberdonau das letzte Wort noch nicht gesprochen sei." (tj. "o eventuálním přidělení Budějovic k župě Oberdonau ješt

Porovnej Adolf Hitler, Monologe im Führerhauptquartier 1941–1944, Die Aufzeichnungen Heinrich Heims, hrsg. v. Werner Jochmann, Bindlach, 1988, strana 280, rozhovor ze 17. 2. 1942. Celým názvem Verlag Franz Eher Nachfolger GmbH,zkráceně též Franz Eher

Freud, Alfred Adler, Bertha von Suttner, der letzte Bürgerkrieg im Jahre 1847, ebenso wie später Hitler und Alfred Rosenberg. SOUBOR DESETI DĚTSKÝCH KRESEB V srpnu roku 2013 navštívil Památ-ník Terezín dr. Carl-Ludwig Kruse a přivezl soubor deseti kr

Kudlanka - TÁTA U Porodu orazit". Muj deda "odrodil" mamu sam,protoze nez prijela porodni baba,nedalo se nic delat,slo to rychle. Kdyby se misto akce slozil vedle babicky,kdovi jak by vse dopadlo.

Portál obsahující informace o obcích a místech, které zanikly na území ČR. Zveřejněny jsou články, dobové obrázky/pohlednice a novodobé obrázky týkající se výše uvedené tématiky.

Worte von R. Jetzt sehen Sie durch» R. Die Sonnenuhr

2000 let křesťanství (2000 Jahre Christentum; LF, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1999) přel. Petr Kaška a další překladatelé 366 Hajadánových povídaček na dobrou noc (Sandmännlein erzählt Geschichten für 366 Tage; dětská literatura, Pra

Nach Johann Wolfgang Goethe ist zweifellos Richard Wagner zu den bedeutendsten deutschen Kurgästen Marienbads im 19. Jahrhundert zu zählen. Ähnlich wie der große Dichter aus Weimar hat auch er Tagebuchnotizen gemacht, ja sogar Aufzeichnungen für eine