Návazný workshop k semináři Intuitivní pedagogika. Program povede Pavel Kraemer. Intuitivní hry byly vyvinuté Parem Ahlbomem, švédským hudebníkem a zakladatelem školy Solvik. Při těchto hrách a cvičeních rozvíjíme intuitivní vnímání rytmu a času, pro
dokonce na první místo na světě. 2 - PDF
Organizace Anonymní alkoholici představuje efektivní pomoc závislým Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Internet: Na tuto práci se nevztahuje copyright a může být šířena bez omezení.
Tereza Gafna Váňová | Facebook
Tereza Gafna Váňová is on Facebook. Join Facebook to connect with Tereza Gafna Váňová and others you may know. Facebook gives people the power to share...
?TK: - drnespor.eu
Jak jsem se dozvěděl, na Slovensku pracuje organizace Al-Anon, což je sesterská organizace svépomocné organizace Anonymní alkoholici pro manželky závislých na alkoholu. Anonymní alkoholici jsou aktivní i u nás, Al-Anon, pokud je mi známo, zde ale nep
O 1 4 TH - ga-al-anon.org
Sponsored by District 15 SOCIAL Tool Box . Created Date: 9/14/2017 12:11:41 AM
program_ov_9-2011 by Josef Bordovsky - Issuu
ZÁŘÍ 134 000 výtisků do firem a domácností zdarma 17. ročník PŘÍLOHY: Stavba&dům str. 17 - 19 • Vzdělávání str. 21 - 25 • Zdraví&krása str. 26 - 30 P ...
Denicek zapisnicek
1.7.2010 Dostal jsem příznivé odezvy na článek o nezdrženlivém nakupování a související video. Jeden kolega ho doplnil o zajímavé pozorování: „Kolikrát i v supermarketu vidím, jak si lidé plní nákupní vozíky, naprostými nesmysly.
Kynologický klub Přerov-Dluhonice – článek Anonymní ...
Byla také poskytnuta informace o organizaci pro příbuzné Al-Anon. Uvedený postup je sice účinný, avšak časově dost náročný a v našich podmínkách ne vždy použitelný. Jak může vypadat příprava pacienta na program Anonymních alkoholiků, se pokusíme nast
Workshop bude zakončen odpálením vyrobených venkovních raket venku na hřišti/louce. Kromě toho (kdyby zbyl čas na workshopu) s sebou povezou i již vyzkoušený workshop „Kouzelná zkumavka“, kde se účastníci seznámí s principem experimentů, ve kterých s
Kamil Kalina a kolektiv GLOSÁ Ř
workshop, podruhé v říjnu 2001 prost řednictvím elektronické pošty. Ob ě kola p řinesla řadu podn ětů, up řesn ění a dopl ňků a nepochybn ě p řisp ěla k vyšší kvalit ě Glosá ře a jeho p řijatelnosti pro českou odbornou ve řejnost. Jsme p řesv ědčeni,