Okruhy otázek ke zkoušce z předmětu Psychologie osobnosti ...
postupný vývoj od impulzivity k racionalitě, stává se postupně myslící bytostí – regulace svého chování v rámci daného kulturního prostředí. nástrojem – je vývoj řečových schopností (řeč) – nástroj komunikace, řečové schopnosti mají funkci sdělovací,
Adolescent myslí rychleji, spolehlivěji, zkušeněji než pubescent, ale žádné zásadně nové myšlenkové operace si už nemůže osvojit, protože neexistují. Adolescent je na tom špatně s časem, protože ho velice potřebuje na popovídání s kamarády a přáteli.
Dětské lásky –
Lásky, milostná zklamání, rozklepaná kolena, psaníčka, polibky a žárlivost vůbec nepatří jenom do světa dospělých. Jsou součástí i dětského světa. A ačkoli dospělí někdy dětské lásky zlehčují a shovívavě se nad nimi usmívají, pro děti nejsou o nic mé
Kurz: Vývojová psychologie
charakterizovat vývoj poznávacích procesů se zaměřením na vnímání, pozornost, paměť, vysvětlit, jaké sociální vztahy vytváří dítě ve škole, popsat vývoj vůle žáka. Čas potřebný na studium: K nastudování následující části by vám měla stačit asi 1 hodi
1
- psychický vývoj lidského jedince je determinovaný komplexem podmínek. 1) vnitřní podmínky vývoje ... skupinová identita často překračuje identitu osobní ... první sexuální zkušenost je významným mezníkem v životě adolescenta - adolescence je někdy
Psychologie a její předmět, PSY - Psychologie - -
odologie– zabývá se metodami používanými v psychologii (např. pozorování, rozhovor atd.) dějiny psychologie – zabývají se historií oboru, zároveň i různými teoriemi, které se v průběhu jejího vývoje objevily
Články a videa |
Web je pro lidi, kteří vědí, že se stále mají co učit. Psychologové a psychoterapeuti sdílejí se čtenáři své odborné znalosti i osobní zkušenosti formou srozumitelných článků a poutavých videoseminářů.
Vývojová psychologie
Období mezi 3. a 6. měsícem je fází rozvoje „jaderného Já“ (primární uvědomování vlastní bytosti); a mezi 6.-12. měsícem je dětská identita ve fázi „subjektivního Já“ (tj. uvědomování sebe jako samostatného subjektu). Nejde o náhlé, ale postupné uvěd
psychický vývoj, socializace, identita, náhradní rodina, běžná rodina, biologičtí rodiče, pěstouni, náhradní rodinná péče Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou Klára Hvězdová Kontakt dítěte v pěstounské péči s vězněným rodičem–kritér
Civilizační vývoj, zejména emancipační trendy v posledních stoletích, maskují naši biologickou podstatu. Rodina nemůže existovat bez rozdílnosti muže a ženy. ... Psychický stav žen je významně horší před interrupcí než po ní, bez ohledu na jiné působ